Apie LAWG

Apie LAWG

Local American Working Group (LAWG) yra asociacijos American Chamber of Commerce nuolatinis komitetas, atstovaujantis inovatyvios farmacijos, biotechnologijų ir gyvybės mokslų pramonės kompanijas (jų filialus, atstovybes ar susijusias įmones) veikiančias Lietuvoje – LAWG narių – vieningiems tikslams pasiekti, interesams ir pozicijoms atstovauti.

Kodėl mus renkasi?

Naujausių vaistų prieinamumas

Gydymo prieinamumas, galimybės gydytis naujausiais, efektyviausiais (inovatyviais) vaistais Lietuvoje išlieka vienos prasčiausių ES, nors valstybės biudžetas vaistams – ne mažiausias palyginus su kitomis ES šalimis. Tam, kad situacija keistųsi, siūlome tris esminius sprendimus. Pirma – reikia užtikrinti skaidrią, viešą ir objektyvią vaistų kompensavimo politiką, antra – efektyvinti lėšų vaistams panaudojimą, skatinti senų vaistų konkurenciją, didinti investicijas į farmacijos industriją, trečia – remiantis tarptautine praktika išplėsti pacientų prieinamumo inovatyviems vaistams schemų naudojimą pagal kitų šalių gerąją praktiką.

Skaidrumo gerinimas

Pernelyg biurokratinė, neskaidri ir nevieša vaistų kompensavimo sprendimų priėmimo tvarka – palanki terpė korupcijai, skatinanti pagrįstą visuomenės nepasitikėjimą Lietuvos sveikatos apsaugos sistema. Tam, kad skaidrumas būtų gerinamas, turime visų pirma didinti asmenų, atsakingų už vaistų kompensavimą, nepriklausomumą ir kompetenciją. Antra, su vaistų kompensavimu susiję duomenys, sprendimai, protokolai turi būti pilnai prieinami viešai. Trečia, priimami sprendimai privalo būti objektyvūs, motyvuoti ir išsamiai pagrindžiami viešai.

Efektyvus lėšų valdymas

Senų (generinių ir pasibaigusio patento) vaistų vartojimas suryja didžiulę dalį PSDF biudžeto – net 47%, kai kitose šalyse išlaidos jiems siekia vos 20%. Tam, kad priartėtume prie kitų šalių gerosios praktikos, turi būti imamasi realių priemonių senų vaistų kuo didesnei konkurencijai padidinti, taip sumažinant jų kainą. Turi būti įvertintas ir jau esančių sąrašuose vaistų efektyvumas – mažai efektyvų vaistų vartojimas ir kompensavimas turi būti ribojamas. Taip pat turi būti imamasi priemonių racionaliam vaistų vartojimui užtikrinti, pvz. parengti vaistų skyrimo metodikas, įskaitant vaistų keitimo pagrindimo reikalavimus. Taip sutaupytas lėšas bus galima skirti naujų vaistų prieinamumui gerinti, kurie taupo ne tik PSDF lėšas, bet ir ilgesnėje perspektyvoje.

Paciento interesai

Lietuvos pacientai turi turėti teisę gydytis naujausiais vaistais bei mokėti už vartojamus vaistus teisingą kainą. Sprendimus dėl vaistų kompensavimo politikos priimantys asmenys turi būti įpareigoti visų pirma įvertinti populiariausių, daugiausia išlaidų sudarančių vaistų kainų pagrįstumą (t.y. ar gaunama vertė atitinka išlaidas), vykdyti vaistų racionalaus vartojimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

Kodėl mus renkasi?

Veiklos tikslai

  • Skatinti, vystyti ir prisidėti prie mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbos suvokimo, žinomumo, gerinimo ir palaikymo farmacijos, biotechnologijų ir gyvybės mokslų (angl. Life Sciences) srityse Lietuvos Respublikos rinkoje;
  • Skatinti tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje inovatyvios farmacijos, biotechnologijų ir gyvybės mokslų (Life Sciences) srityse prisidedant prie sėkmingo rinkų vystymosi, Lietuvos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo;
  • Remti Lietuvos pacientų teisę į naujausių gydymo galimybių prieinamumą;
  • Remti inovatyvių vaistų iniciatyvą (angl. The Innovative Medicines Initiative (sutr. IMI)) ir prisidėti prie jos principų, tikslų ir pozicijos svarbos suvokimo ir įgyvendinimo Lietuvoje;
  • Remti Europos Komisijos pasiūlymus dėl naujos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos (angl. Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation) ir prisidėti prie jos įgyvendinimo Lietuvoje;
  • Skatinti ir remti aukščiausius profesinio ir verslo, pagrįsto sąžininga ir skaidria veikla, etinio elgesio standartus griežtai laikantis Vaistų rinkodaros etikos kodekso, priimto 2012 metų birželio 7 d. IFPA visuotiniame narių susirinkime;
  • Atstovauti savo narių interesus ir nuomonę Lietuvos valstybinėse institucijose griežtai laikantis JAV Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ir/arba Jungtinės Karalysės Bribery Act, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų, kitų norminių ir industrijos elgesio kodeksų reikalavimų ir elgesio standartų;
  • Įgyvendinti kitus LAWG narių ar Asociacijos nustatytus tikslus.